Komplexný servis pri kúpe bytu

- vypracovanie Kúpnej zmluvy resp. Nájomnej zmluvy,

- vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností,

- zabezpečenie znaleckého posudku

- spolupráca s bankou v prípade čerpania hypotekárneho úveru

- dokumenty  z Katastrálného úradu v Bratislave / LV, kópia katastrálnej mapy  /

  atď... 

Správa bytových a nebytových priestorov

- rozumieme tomu, čo potrebujete ...

- našou prioritou je spokojnosť klientov s našimi službami a s ich novým bývaním,

- nastavenie zálohového predpisu podľa potrieb,